DAKILA

Ito ang mundo ng MARAHUYON. Isang mundo kung saan ang tatlong porsyento nito ay lupa at ang natitirang pitumpung porsyento ay tubig. Dalawa lamang ang kontinente sa Marahuyon, isa sa silangan at isa sa kanluran, na pinaghihiwalay ng karagatan. Ang silangang kontinente ay tinatawag na Tagolam at nahahati ito sa tatlong kaharian. Ang kanlurang kontinente … Continue reading DAKILA